Prvi mestni sadovnjak 23.04.2022

V Štajerskem tedniku je 03.05.2022 gospa Majda Goznik napisala sledeče:

23. april je bil delovni dan za članice kluba Soroptimist Ptuj. Ob urbanih vrtovih na Mlinski cesti v neposredni bližini vrtca Zvonček so zasadile prvi ptujski mestni sadovnjak moderne dobe s sadikami sliv, hrušk, jablan, nešpelj in češenj. Pri tem so jim pomagali družinski člani in podjetje Javne službe Ptuj.

Tako kot vsi dosedanji projekti ptujskih soroptimistk je tudi najnovejši edinstven, s svojimi dejanji vedno znova dokazujejo, da zelo skrbno spremljajo dogajanje v okolju, sodobne izzive, ki zahtevajo prave odgovore in prinašajo novo kakovost v okolje in življenje vseh. Takšno je tudi njihovo sporočilo ob posaditvi prvega ptujskega mestnega sadovnjaka moderne dobe.

“Projekt urbanega sadovnjaka je ponudba občanom, da se družijo v naravi, kakovostno preživljajo prosti čas in izobražujejo sebe ter mlade. Hkrati pa ponuja plodove, ki jih lahko obiskovalci sami utrgajo in tudi pojedo. Projekt je zastavljen tako, da je sadovnjak v neposredni bližini vrtca Zvonček. Tako lahko malčki celo leto opazujejo drevesa: od prvih listov in cvetov do sočnih zrelih plodov,” je ob tej priložnosti v zloženko med drugim zapisala Tjaša Mrgole Jukič. Le-ta je tudi vabilo ptujskih soroptimistk na nedeljske izlete na kraje, ki so jih obogatile s svojimi projekti: na Mestnem Vrhu je klopca ljubezni, potem so tu še knjižne hiške, mestni pitnik, ptujski prstan, sedaj pa se je pridružil še prvi ptujski mestni sadovnjak. Spomnila pa je tudi na začetke sadnih vrst, prva jabolka so posadili že pred 6500 leti.

V sodelovanju z Mestno občino Ptuj in Javnimi službami Ptuj je projekt Prvega mestnega sadovnjaka zaživel.